Rasy a frakce

Rasy

Veškeré informace o hratelných rasách naleznete zcela jistě na naší wikipedii

Frakce

Doplníme později... hratelné frakce na tento rok viz v sekci "Tento rok"