Magie a mytologie

Nejvíce informací o naší magii naleznete prozatím na naší wikipedii.

Magie je jednou z nejvýznamnějších sil na Eternyji. V dnešní době jsou hlavními magickými frakcemi Nová lóže a Reborienská lóže. Obě jsou významné a početné a obě se podílí na cvičení nových mágů. Situace na Eternyji je momentálně vůči magii poněkud skeptická Celý 3. a 4. věk se odehrával ve víru magických válek. Ve 3. věku to byl Doroniel, nejmocnější ze všech mágů a vynálezce sféry úniku, kdo bojoval a nakonec zvítězil proti Temné paní, taktéž mocné mágyni. Ve 4. věku sice nebyla žádná válka mezi mágy, ale o jednoho mága tu také šlo. Byl to Ergill de Vorac, veliký vládce Císařství, které ohrožovalo svobodu Eternyje a proti kterému povstaly Svobodné národy Eternyje pod vedením Velekrále Terotha. Ergill de Vorac byl taktéž jedním z nejmocnějších mágů, co kdy žili na této zemi. V době své největší slávy dokázal magicky držet vztyčenou stovky kilometrů dlouhou zeď z raviolu (nejodolnějšího eternyjského kovu). Po své porážce údajně opustil Vorac a nyní se skrývá. Sami asi vyvodíte důsledky pro celou Eternyji. Světští vládci k magii přistupují velmi opatrně. Nechtějí, aby se zrodil další takový mocný mág jako byl Ergill. A proto vznikl řád Antimágů. Ti mají na Eternyji velmi specifický úkol a to hlídat všechny mágy. Nedovolit, aby mimo legální lóže (což jsou výše zmíněné dvě), vzniklo jakékoliv seskupení mágů. Mágové, jež odmítnou stát se členy jedné ze dvou lóží, jsou bez milosti pronásledováni.

Magie prostupuje vším živým. Buď je jí dost na to, aby byl předmět, věc, osoba nebo místo prohlášeno za magicky aktivní anebo je jí málo a v tom případě je objekt nemagický. Mág sám pracuje s podstatou světa a utváří ji ku obrazu svému.

Mytologie

Náboženství je věc každého obyvatele Eternyje. Prakticky vzato kromě Zandoru neexistuje žádná země založená na náboženství a nikde Vás pravděpodobně nebudou stíhat za to, že uctíváte svého boha (minimálně pokud je to jeden z veřejně známých bohů). Každopádně uctívat bohy se vyplácí.

Bohy jako takové dělíme na sférické, nadsférické a mýtické. Sféričtí bohové to jsou bohové, kteří vznikli až na Eternyji například povznesením se na další úroveň bytí nebo třeba tím, že odešli do sfér, kde nyní přebývají. Takový bohové je třeba Nestyyr, Minoel nebo Akonhar. Nadsféričtí jsou bohové, kteří existovali již před vznikem Eternyje a nyní jsou kdesi "nad sférami". Jsou to například Tarij (život), Zeofir (smrt) nebo Mrzutaj (osud). Jejich uctívání není běžnou záležitostí, jejich následovníků je málo. Většinou si je totiž sami vybírají. A na závěr bych rád jen zdůraznil, že každý bůh má své sekty a odpadlá učení, u kterých se pohled na celou jejich historii a význam zcela mění. No a mýtičtí bohové jsou ti, o kterých se vlastně neví jestli to jsou vůbec bohové. Například Ontarion. Prostě v to věříte a ono to nějak funguje.

Nestyyr je bohyně úrody a magie. Uctívají ji jak mágové, tak obyčejní pastevci a hospodáři. Sama bohyně pochází někdy z 1. věku. Tehddy prý žila jako mladá slečna u své rodiny, když ji postihlo strašlivé neštěstí, díky kterému o svou rodinu přišla. Rozhodla se, že se dá na dráhu magie a ovládne její sílu. To se jí také podařilo. Po Eternyji byla známá jako mágyně pomáhající potřebným. Říká se, že dokázala ovládat počasí a že objevila 5. element magie, díky čemuž se povznesla. Její kněží jsou takovýti dobráci, co chodí od města k městu a svými schopnostmi pomáhají kde to jen jde. Symbolem Nestyyr je kruh živlů.

Akonhar byl velmi mocný druid. Jeho historie sahá někdy do 1. věku, kdy lidští kolonizátoři pronikli do nitra Eternyje. Akonhar se svým kruhem Ednearu obýval les, který se tito lidé rozhodli pokácet. Marně se jim v tom pokoušel zabránit. Válku s nimi prohrál. Nakonec však stanul s posledními věrnými na posvátném kopci, kde se obětoval, aby ostatní zachránil před smrtí (proměnil je v lesní zvěř) a sám se povznesl. Dodnes zůstává bohem pro mnoho lesních národů. Jeho znakem je jelení kopyto.

Minoel, bůh války, sestoupil po vzniku Eternyje do sféry Yutta, kde vede svůj věčný boj s jejím vládcem. Je to jedním z potomků Tarije a Zeofir. Jeho bratr Sikras dal vzniknout stromu Sikrasius. On sám má dvě cesty. Cestu spravedlnosti a cestu pomsty. Často se svým věrným ukazuje buď jako silný válečník nebo chudý děda. Jeho symbolem jsou na kruhu překřížená sekera, meč a kladivo.

Ontarion je zase bůh řemesla. Jeho učení je atypické vůči ostatním. Ontarion totiž v žádné sféře nepřebývá a o nadsférickém se nedá mluvit. Uctívají ho ti nejlepší řemeslníci na celé Eternyji. Říká se, že to byl trpaslík a že prý se dokázal proměňovat v rysa nebo tak možná trochu jenom vypadal. Od toho je rys jeho symbolem.

Celá mytologie Eternyje se točí okolo jedné legendy a to je Legenda o vzniku světa. Prý kdysi kdesi na místě zvaném Zlatá zahrada žili spolu Život se Smrtí poklidný božský život. Tarij, válečník bílé zbroji, a Zeofir, válečnice v černé zbroji, spolu byli šťastní a měli spoustu dětí na tomto místě až do onoho dne. Toho dne a nikdo neví proč, se otevřely jedny zlatá vrátka (v zahradě byly celkem 4) a jimi prošel Mrzutaj Osud. Kývl na Tarije, kývl na Zeofir, z nebe se zahřmělo a oba bozi se pustili do nekonečného boje života a smrti. V tu chvíli prý začal čas a vznikla Eternyje. Od té doby, kdykoli udeří život, někdo se narodí a kdykoli udeří smrt, někdo umře. A tak spolu bojují prý dodnes ve věčném boji.